Poručivanje artikla

I NARUČIVANJE

Za naručivanje proizvoda iz ponude Internet prodavnice LedLight.rs potrebno je da ispratite sledeće korake:

  1. Registracija nije potrebnaa
  2. Pronalaženje proizvoda koji želite da kupite
  3. Pregled korpe
  4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke
  5. Pregled i potvrda narudžbenice

2. Pronalaženje proizvoda koje želite da kupite

Proizvodi su organizovani po kategorijama koje možete pregledati poput kataloga. Kada pronađete proizvod koji želite da naručite izaberite dugme “DODAJ U KORPU”. Time ste proizvod ubacili u svoju korpu (isto kao u klasičnoj prodavnici). Dalje, slobodno možete nastaviti sa pregledanjem proizvoda, a u korpu možete dodati još proizvoda.

3. Korpa

Kada ste završili sa stavljanjem proizvoda u korpu i želite da ih naručite, izaberite ikonicu “Korpa”. Na stranici korpa se prikazuju svi proizvodi koje ste do sada stavili u nju. U korpi možete navesti koliko komada jednog proizvoda želite naručite ili ako ste se predomislili u vezi sa nekim od njih, proizvod možete izbaciti iz korpe. Ukoliiko ste izvršili neke od izmena, potrebno je da kliknete na polje “AŽURIRANJE KORPE“ kako bi se učitale promene koje ste uneli na ovoj strani (ukoliko ste imali izmena).

Korpa je početna tačka u kreiranju narudžbenice. Kada ste zadovoljni sadržajem svoje korpe, krenite dalje na sledeći korak još jednom potvrdom na polje “NASTAVI SA PLAĆANJEM”.

4. Unos podataka o naručiocu i mestu isporuke

U ovom koraku je potrebno da navedete podatke o naručiocu i adresu gde je potrebno paket isporučiti. Podaci o naručiocu su podaci koji će biti navedeni na računu koji će vam biti poslat zajedno sa pošiljkom.

Podaci o mestu isporuke su podaci gde želite da pošaljemo pošiljku. Molimo Vas da sve podatke navedete što preciznije kako bi vas kuriri koji uručuju pošiljke što lakše pronašli. U slučaju neispravno unetih podataka, može doći do vraćanja vaše pošiljke i sporije isporuke.

5. Pregled i potvrda narudžbenice

Na kraju, pre nego što potvrdite narudžbenicu, možete još jednom pogledati sve njene detalje: šta ste naručili, podatke o naručiocu, adresu isporuke, kolika je ukupna cena, itd.

Ukoliko se slažete sa narudžbenicom izaberite opciju “NARUČITE” čime je ona kreirana. Automatski sa potvrdom narudžbenice na registacioni email vam se šalje pregled narudžbenice.